Política de privacidade

Cumprindo o disposto no artigo 5, apartado 1 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos:

Responsable do ficheiro
Identidade: manchea (Laura Sánchez Fernández 46899656B)

Dirección postal: R/ Touro 16 5º 15002, A Coruña

Correo electrónico: ola@manchea.gal

Uso dos datos recollidos

Os datos personais que recollemos empréganse para xestionar os pedidos recibidos a través da tenda online, remitir información e realizar promocións.

Comunicación de datos a terceiras partes

Os datos persoais recollidos serán comunicados a terceiros naqueles supostos nos que sexa necesario para a prestación dos nosos servizos e para o procesamento de pagos e cobros, así como cando unha disposición legal así o estableza.

Dereitos

Calquera persoa pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío da solicitude correspondente acompañada dunha copia de documento identificativo á dirección da Responsable do ficheiro. Pode solicitar máis información sobre a forma de exercer estes dereitos a través da páxina web da Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es.

Copyright © 2023 manchea Política de privacidade | Audioman Child by Catch Themes